Koopinformatie

Spanje is lid van de Europese Unie en beschikt over een veilig rechtssysteem op het gebied van het vastgoed- en kadasterrecht.
Met de hulp van een gekwalificeerd adviseur is de verwerving van vastgoed juridisch veilig en zijn er vrijwel geen risico's aan verbonden.

Het koopproces in Spanje verschilt in een aantal opzichten wezenlijk van Nederland.
Zo bestaat er in Spanje, veelal bij nieuwbouw de mogelijkheid tot het nemen van een reservering. Om de overeenkomst rechtsgeldig te laten zijn moet er een reserveringsbedrag betaald worden. Dit reserveringsbedrag bedraagt in de meeste gevallen één tot twee procent van de koopsom. Vaak is de koopovereenkomst een combinatie van een reserveringsdocument en een koopovereenkomst.
Dit betekent dat indien u deze uitoefent en de eerste betaaltermijn zoals vermeld in de overeenkomst voldoet, de reservering automatisch over zal gaan naar een definitieve koopovereenkomst.
Met de afsluiting van een schriftelijke privékoopovereenkomst wordt gewoonlijk een voorschot van 10% van de totaalprijs overeengekomen, dat later met de resterende betaling aan de notaris verrekend wordt. Dan gaat het eigendomsrecht over naar de koper.

BTW of Overdrachtsbelasting

Een nieuwbouw woning (grond plus woning) aangekocht via een bouwonderneming of projectontwikkelaar heeft te maken met BTW (IVA) afdracht.
U bent dan 10% verschuldigd over de aankoopsom.
Bij aankoop van een bestaande woning of alleen grond van een particulier betaalt u 10% overdrachtsbelasting op basis van de waarde zoals die in de eigendomsakte staat vermeld.
Koopt u alleen grond van een bedrijf, dan betaalt u 21% IVA, ook als u er later een huis op zal gaan bouwen door een bouwbedrijf.
Over deze bouw (met evt. garage en zwembad) betaalt u dan 10% IVA.
Laat u echter in een later stadium bij een bestaand huis een zwembad en/of garage bouwen, dan betaalt u 21% IVA.

NIE- nummer

Het NIE- nummer is een fiscaal nummer en vergelijkbaar met een sofinummer in Nederland.
Voordat u een woning koopt of een hypotheek kunt afsluiten dient u een NIE- nummer te hebben. Ook bij grotere aanschaf wordt u veelal om het NIE- nummer gevraagd.
U vraagt het in Spanje aan bij het bureau van de vreemdelingenpolitie.
De aanvraag kan in een dag geregeld zijn en maakt deel uit van onze dienstverlening

Notaris- en registratiekosten

De notaris- en registratiekosten worden middels een schatting via de notaris in rekening gebracht. De notaris in Spanje voert niet de controles uit zoals u in Nederland gewend bent.
Het is gebruikelijk en ook te adviseren om een advocaat u bij te laten staan bij de aankoop van de woning.
Deze geeft u de garantie dat de Spaanse wetten nauwlettend gevolgd worden en dat de woning vrij van schulden is enz. Uiteraard kunnen we u hierin voorzien.
Zodra de woning definitief is ingeschreven volgt de definitieve afrekening en wordt het mogelijk teveel of te weinig berekende bedrag gecorrigeerd.
Over het algemeen adviseren wij u om bij aankoop rekening te houden met ca. 13% bijkomende kosten (inclusief btw of overdrachtsbelasting).

Hypotheekkosten

Indien u de woning deels met een hypotheek financiert, bent u hiervoor kosten verschuldigd aan de bank, de notaris en het kadaster.
De kosten van de hypotheek bedragen ongeveer 1% tot 1.5% van het hypotheekbedrag; de notaris- en registratiekosten en de opmaak van de juridische documenten ongeveer 2.5% van het hypotheekbedrag.

Overige kosten

Uiteraard krijgt u in Spanje ook te maken met allerlei kosten op het gebied van energie, water, internet, onderhoud, gemeentelijke belastingen en indien van toepassing ook met gemeenschapskosten. Denk aan gemeenschappelijke tuinen, zwembaden en andere voorzieningen. Verder zijn veel van deze kosten afhankelijk van hoe de woning gebruikt wordt.

Verzekering

Afhankelijk van de waarde van de woning, de ligging en de beveiliging kost een inboedel- en opstalverzekering gemiddeld ca. 350 euro per jaar.


Contact opnemen