Belastingen

Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste belastingen en heffingen.

Inkomstenbelasting niet residenten (mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning).

De koop van bestaand of nieuwbouw onroerend goed in Spanje heeft een aantal financiële consequenties voor u als (niet) resident in Spanje.
De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort 'huurwaardeforfait'.
Over 2% van de kadasterwaarde is men ongeveer 19% belasting verschuldigd (per jaar verschillend). Heeft de gemeente de kadastrale waarde van de woning in de tien voorafgaande jaren herzien, dan geldt een grondslag van 1,1% in plaats van 2%. Als u het huis verhuurt, moet u over de huurinkomsten 25% belasting betalen. Al zijn er dan wel diverse kosten (verband houdend met de verhuur) aftrekbaar. Over de periode dat het huis niet verhuurd was, betaalt u proportioneel het huurwaardeforfait.

Fiscaal vertegenwoordiger

Niet residenten hebben de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen.
Dit kan een privé persoon zijn of administratiekantoor die gespecialiseerd is in deze zaken.
De kosten zijn ca.150 euro per jaar voor de standaard aangifte als niet resident zijnde.
Deze kantoren kunnen uw belastingpost ontvangen, alle aangiften en betalingen doen en de vragen beantwoorden over uw eigendom in Spanje.

Inkomstenbelasting residenten

Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen.
Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft wordt u als fiscaal resident beschouwd, zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd.
In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopende van 25 tot 43%.
U kunt als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Als resident betaalt u geen huurwaardeforfait.

Vermogensbelasting

Het tarief voor de vermogensbelasting is teruggebracht naar nul. Er blijft echter wel een aangifteplicht. In het model 214 kan een combinatie van inkomsten- en vermogensbelasting worden gedaan per belastingplichtige, wanneer het om één pand gaat dat ter beschikking staat.

Onroerendgoedbelasting

De eigenaar van onroerend goed betaald tussen 0.3% en 0.9% onroerendgoedbelasting van een bepaalde basiswaarde. De percentages zijn afhankelijk van de gemeente.
De waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en deze stuurt u meestal in september de aanslag, zodat u de betaling bij de SUMA kan voldoen.
Na de eerste aanslag kunt u het in het vervolg ook per automatische incasso voldoen.
Ook deze zaken worden door meestal door uw plaatselijke administratiekantoor geregeld.

Reinigingsheffing

Dit bedrag is per gemeente verschillend, maar komt meestal neer op een bedrag van ca. 200 euro per jaar.

Bouwbelasting

Voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt ca. 2,5% belasting gerekend over de gedeclareerde waarde van uw toekomstige woning (deze geeft de architect aan).
Het percentage is afhankelijk van de gemeente.
Vaak heeft de architect het percentage al in zijn offerte gerekend en zal de architect die belasting voor u betalen.


Contact opnemen